จัดประชุมสัมมนาในแอฟริกาใต้

รับจัดกรุ๊ปทัวร์ South Africa ท่องเที่ยวประจำปีบริษัท ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานในแอริกาใต้  และการจัดการที่อยู่และ

สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆเพื่ออยู่ทําธุรกิจระยะยาว 

Corporate Solutions

Your key to unlocking a global presence in Africa

CORPORATE

 

 

TRAVEL

LONG-TERM

 

 

BUSINESS SETUP

40 Bay Rd. Mouille Point

8005 Cape Town

South Africa

29/9 Chalermprakiet Rama 9

Soi 9 Nongborn Praves 

Bangkok 10250

Thailand

รับ Customise

ทัวร์ส่วนตัว ในแอฟริกาใต้และประเทศใกล้เคียง email หรือ Line มาคุยได้ค่ะ

  • Facebook App Icon

ดูภาพจาก FB

ทัวร์แอฟริกาใต้

ทัวร์ South Africa

ทัวร์แอฟริกา

Tel.    02-7480843-4 

Cell:   0615454745

 

about@thewhat.co.za

Line User ID: kainuija

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

นําเที่ยวเลขที่ 11/10283